Túžite po vlastnej záhrade, ale neviete, ako na to?

but4

Túžite po vlastnej záhrade, ale neviete, ako na to? Máte záhradu, ktorá nespĺňa vaše očakávania a chcete to zmeniť? Záhradná firma BUT EVERGREENGARDEN s.r.o. sa rozhodla venovať do e-aukcií na portáli ĽudiaĽuďom.sk poradenské služby pre tých, ktorí si nevedia sami poradiť so svojou záhradou – či už tou existujúcou, alebo iba plánovanou. Poradenské služby trvajú 2-3 hodiny a realizujú sa v Záhradnom centre v Devínskej Novej Vsi. Firma sa však špecializuje predovšetkým na stálozelené či tropické záhrady, a tak ich služby môžete využiť aj v tomto smere.

Mať tropickú záhradu je trendom posledných rokov, ktorý zažíva boom predovšetkým v USA, Kanade a v štátoch západnej Európy s tradičnou vyspelou záhradníckou kultúrou. Trend hardy tropical gardens„ nezadržateľne smeruje aj k nám do Strednej Európy. Aj na Slovensku, v drsnom podnebí Strednej Európy, ktoré ani náhodou nepripomína tropický raj, je možné vyčarovať exotickú bujnú tropickú záhradu.

Japonský banánovník Musa basjoo, stromovité paprade rodu Dicksonia z Nového Zélandu, novoimportované obrie tzv. „moso“ bambusy rodu Phyllostachys z Číny, lotosy rodu Nelumbo, palmy rodu Trachycarpus, tvoria základ umožňujúci realizáciu tropickej záhrady aj v podnebí, kde by ich nikto nečakal.

Ako je to možné? Vyžaduje si to odborné znalosti z botaniky, ale aj dlhoročné skúsenosti získané trpezlivým overovaním si spôsobov pestovania a ochrany tropicky pôsobiacich rastlín pred drsnými slovenskými mrazmi. “Počas týchto rokov sa nám vyselektovali desiatky spoľahlivých druhov a krížencov, ktoré bez obáv používame pri výsadbách tropických záhrad”, hovorí Ľubo Bút, zakladateľ firmy.

Pri projektovaní a realizáciách takýchto výnimočných záhrad, akými tropické záhrady na Slovensku nesporne sú, sa firma opiera okrem iného o 120 ročné skúsenosti s introdukciou subtropických stálozelených drevín v Arboréte Mlyňany, čo je jedinečná zbierka v celosvetovom meradle. S Arborétom Mlyňany firma spolupracuje od roku 1990.

Plodná je aj dlhoročná spolupráca s Botanickou záhradou Univerzity Komenského v Bratislave. Toho času spoločne realizujú import nových zaujímavých mrazuvzdorných druhov.

A ako sa pán Ľubo Bút, zakladateľ firmy BUT EVERGREENGARDEN s.r.o., dostal práve k tropickým záhradám? Nakoľko sa dlhé roky venoval plazom a teráriám, rozvinul sa v ňom záujem o biotopy, z ktorých plazy pochádzajú. „Začiatkom deväťdesiatych rokov prevládali v záhradách pri domoch nejaké tuje, zlatý dážď a v kvetinárstvach predávali najmä klinčeky,“ konštatuje. V tom čase on aj s partiou kamarátov začali robiť v bývalej Ekoiuvente víkendové teraristické výstavy. Postupne sa však výstavy začali organizovať pod holým nebom. „V rámci Kultúrneho leta sme sa presunuli do priestorov nádvoria Univerzitnej knižnice a neskôr do Apponyiho paláca. Vystavovali sme celé leto. Kamaráti zo spolku nám svoje plazy požičali…. V tom čase sme už mali zbierku exotických rastlín, mnohé sme mali požičané z Botanickej záhrady UK, dokonca aj z Maroka,“ hovorí Ľubomír. Manželka vtedajšieho švédskeho veľvyslanca chodila obdivovať banánovníky…(citované z tlače, ŽIVOT jún 2011).

Ľubomír postupne z terárií a chovu plazov úplne presedlal na záhradníctvo. Využiť jeho služby môžete aj vďaka e-aukcii s názvom “Trojhodinové poradenské služby v oblasti záhradníctva“. Jej vydražením pomôžete Domovu sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka realizovať canisterapiu pre ľudí s viacnásobným postihnutím.

 


ĽudiaĽuďom.sk podporuje výzvy

Image 21

Cannisterapia pre Sibirku

Domov sociálnych služieb Sibírka je určený pre ľudí s viacnásobným postihnutím. Canisterapiu využívame už 4 rok a čas ktorý trávime s terapeutickým psom Cirrom a jeho majiteľkou, liečebnou pedagogičkou Mgr. Petrou Meierovou je pre nás časom vynimočným a neopísovateľným. Canisterapia je o vzťahoch, pohyboch, energii a množstve času, o zvláštnom pute, ktoré posúva hranice medzi vnímaním a konaním. Je o bežných ľuďoch, bezbranných deťoch, o „veľkých“ malých psoch, o ich blízkych pomocníkoch a o tom, čo môže vzniknúť medzi nimi. Je o neviditeľnej motivácii, viditeľných úsmevoch, malých pokrokoch ale aj veľkom šťastí, ktoré pozostáva z drobností.

Podporiť výzvu

Image 14

Vrúcna prosba k dobrým ľuďom

Vrúcne prosíme dobrých ľudí o finančnú pomoc pre päť člennu rodinu.Verime že stále dobrý ľudia s veľkým srdcom existujú. Veríme že našu výzvu podporíte s každým eurom....

Podporiť výzvu

Image 28

Damiánkov sen

Damiánko sa narodil so vzácnou diagnózou downov syndróm.......

Podporiť výzvu

Image 20

Pomoc pre Tomáška a jeho rodinu

Pomôžte nám prosím, aby sme zvládli náročnú situáciu pri Tomáškovom zdravotnom stave....

Podporiť výzvu