Túžite po vlastnej záhrade, ale neviete, ako na to?

but4

Túžite po vlastnej záhrade, ale neviete, ako na to? Máte záhradu, ktorá nespĺňa vaše očakávania a chcete to zmeniť? Záhradná firma BUT EVERGREENGARDEN s.r.o. sa rozhodla venovať do e-aukcií na portáli ĽudiaĽuďom.sk poradenské služby pre tých, ktorí si nevedia sami poradiť so svojou záhradou – či už tou existujúcou, alebo iba plánovanou. Poradenské služby trvajú 2-3 hodiny a realizujú sa v Záhradnom centre v Devínskej Novej Vsi. Firma sa však špecializuje predovšetkým na stálozelené či tropické záhrady, a tak ich služby môžete využiť aj v tomto smere.

Mať tropickú záhradu je trendom posledných rokov, ktorý zažíva boom predovšetkým v USA, Kanade a v štátoch západnej Európy s tradičnou vyspelou záhradníckou kultúrou. Trend hardy tropical gardens„ nezadržateľne smeruje aj k nám do Strednej Európy. Aj na Slovensku, v drsnom podnebí Strednej Európy, ktoré ani náhodou nepripomína tropický raj, je možné vyčarovať exotickú bujnú tropickú záhradu.

Japonský banánovník Musa basjoo, stromovité paprade rodu Dicksonia z Nového Zélandu, novoimportované obrie tzv. „moso“ bambusy rodu Phyllostachys z Číny, lotosy rodu Nelumbo, palmy rodu Trachycarpus, tvoria základ umožňujúci realizáciu tropickej záhrady aj v podnebí, kde by ich nikto nečakal.

Ako je to možné? Vyžaduje si to odborné znalosti z botaniky, ale aj dlhoročné skúsenosti získané trpezlivým overovaním si spôsobov pestovania a ochrany tropicky pôsobiacich rastlín pred drsnými slovenskými mrazmi. “Počas týchto rokov sa nám vyselektovali desiatky spoľahlivých druhov a krížencov, ktoré bez obáv používame pri výsadbách tropických záhrad”, hovorí Ľubo Bút, zakladateľ firmy.

Pri projektovaní a realizáciách takýchto výnimočných záhrad, akými tropické záhrady na Slovensku nesporne sú, sa firma opiera okrem iného o 120 ročné skúsenosti s introdukciou subtropických stálozelených drevín v Arboréte Mlyňany, čo je jedinečná zbierka v celosvetovom meradle. S Arborétom Mlyňany firma spolupracuje od roku 1990.

Plodná je aj dlhoročná spolupráca s Botanickou záhradou Univerzity Komenského v Bratislave. Toho času spoločne realizujú import nových zaujímavých mrazuvzdorných druhov.

A ako sa pán Ľubo Bút, zakladateľ firmy BUT EVERGREENGARDEN s.r.o., dostal práve k tropickým záhradám? Nakoľko sa dlhé roky venoval plazom a teráriám, rozvinul sa v ňom záujem o biotopy, z ktorých plazy pochádzajú. „Začiatkom deväťdesiatych rokov prevládali v záhradách pri domoch nejaké tuje, zlatý dážď a v kvetinárstvach predávali najmä klinčeky,“ konštatuje. V tom čase on aj s partiou kamarátov začali robiť v bývalej Ekoiuvente víkendové teraristické výstavy. Postupne sa však výstavy začali organizovať pod holým nebom. „V rámci Kultúrneho leta sme sa presunuli do priestorov nádvoria Univerzitnej knižnice a neskôr do Apponyiho paláca. Vystavovali sme celé leto. Kamaráti zo spolku nám svoje plazy požičali…. V tom čase sme už mali zbierku exotických rastlín, mnohé sme mali požičané z Botanickej záhrady UK, dokonca aj z Maroka,“ hovorí Ľubomír. Manželka vtedajšieho švédskeho veľvyslanca chodila obdivovať banánovníky…(citované z tlače, ŽIVOT jún 2011).

Ľubomír postupne z terárií a chovu plazov úplne presedlal na záhradníctvo. Využiť jeho služby môžete aj vďaka e-aukcii s názvom “Trojhodinové poradenské služby v oblasti záhradníctva“. Jej vydražením pomôžete Domovu sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka realizovať canisterapiu pre ľudí s viacnásobným postihnutím.

 


ĽudiaĽuďom.sk podporuje výzvy

Image 21

Cannisterapia pre Sibirku

Domov sociálnych služieb Sibírka je určený pre ľudí s viacnásobným postihnutím. Canisterapiu využívame už 4 rok a čas ktorý trávime s terapeutickým psom Cirrom a jeho majiteľkou, liečebnou pedagogičkou Mgr. Petrou Meierovou je pre nás časom vynimočným a neopísovateľným. Canisterapia je o vzťahoch, pohyboch, energii a množstve času, o zvláštnom pute, ktoré posúva hranice medzi vnímaním a konaním. Je o bežných ľuďoch, bezbranných deťoch, o „veľkých“ malých psoch, o ich blízkych pomocníkoch a o tom, čo môže vzniknúť medzi nimi. Je o neviditeľnej motivácii, viditeľných úsmevoch, malých pokrokoch ale aj veľkom šťastí, ktoré pozostáva z drobností.

Podporiť výzvu

Image 20

Pomoc pre Tomáška a jeho rodinu

Pomôžte nám prosím, aby sme zvládli náročnú situáciu pri Tomáškovom zdravotnom stave....

Podporiť výzvu

Image 28

Damiánkov sen

Damiánko sa narodil so vzácnou diagnózou downov syndróm.......

Podporiť výzvu

Image 1

Bezpečnejšia alternatíva

Mať na výber je dôležité rovnako ako akceptovať a rešpektovať ľudí a ich rozhodnutia. My to vieme. Preto ponúkame našim klientom bezpečie a možnosti ku skvalitneniu svojho života bez prekážok,...

Podporiť výzvu