Usilovný ako včelička …

_TD37522

Najstabilnejším tvarom geometrie je trojuholník, a snáď preto permakultúrna etika obsahuje tri piliere –  aby bola skutočne jednoduchá, no zároveň stála na pevných základoch. Pre mnohých z nás nie je problém prijať prvé dva body – starostlivosť o Zem a ľudí, ktoré sa nám dennodenne premietajú v živote v podobe pestovania zdravých potravín pre naše rodiny, alebo v podobe citlivého prístupu k navrhovaniu chovných systémov pre domáce zvieratá. Tretí bod však, u väčšiny z nás, výrazne pokryvkáva – spravodlivé podiely.

 

 

Ak chceš spoznať  šťastie, pomôž k nemu niekomu inému

Pre mnohých z nás je tento pojem len akýmsi virtuálnym zobrazením túžby odplatiť svoj podiel spoločnosti a len ťažko ho vieme slovami vyjadriť, nie to ešte pretransformovať do reálnych činov.

V knihe Úvod do permakultúry sa píše:“  Třetí složka základní etiky péče o Zemi je náš příspěvek volného času, peněz a práce k praktickému provádění péče o Zemi a lidi. To znamená, že pokud jsme uspokojili své vlasntí potřeby a navrhli náš vlastní systém podle svých nejlepších schopností, mužeme své pusobení rozšířit a začít pomáhat k dosažení tohoto cíle ostatním.“

Moja otázka znie:“ Bude to niekedy? Sme schopní prísť do bodu, kde sa cítime dostatočne zabezpečení a ochotní začať deliť svoje prebytky iným?“ Odpoveď sa skrýva v činoch. Keďže tušíme, že tento bod vlastného uspokojenia sa dosahuje len veľmi ťažko, mnohí z nás delia tu a teraz svoj čas, peniaze a prácu medzi dosahovanie vlastného uspokojenia a zabezpečenia, a zároveň sa snažia to málo čo majú navyše prerozdeliť medzi ostatných.  Často pracujú nad rámec svojich možností, fyzických i psychických. Pracujú ako včeličky, aby sa svet zlepšil. Je to však spravodlivé? Je to spravodlivé prerozdelenie prebytkov, keď človek odovzdáva viac ako prijíma?  Alebo človek, ktorý sa takto rozdáva v snahe o záchranu ľudí a Zemi je  s faktom disharmónie systému vlastného života vyrovnaný?  V tom prípade ale jeho permakultúrny systém bytia netvorí uzavretý cyklus vstupov a výstupov: sme nervózni, prepracovaní, unavení, nešťastní, depresívni z pomalých zmien v myslení Sveta …

 

 

Ten správny čas pomôcť

Tak ako je citlivou témou spravodlivé prerozdelenie Sveta, je citlivou témou aj spravodlivé prerozdelenie prebytkov našich životov. Neexistuje merítko, ktoré by nám napovedalo, že už sme urobili dosť, či málo. Neexistuje merítko, ktoré by nás upozorňovalo, že náš vlastný systém sa rúca, no my stále ešte zachraňujeme iných. Chcem preto darovať svoj prebytok vďačnosti všetkým ľuďom, ktorí dennodenne poskytujú svoj čas, peniaze a iné prebytky Svetu na to, aby pochopil … ďakujem.

Pre nás ostatných, čo sa nám zdá málo to čo robíme teraz – nie je dôležitá pomoc za každú cenu, dôležitá je cielená pomoc a naše vnútorné pocity z toho, že sme pomohli. Ak sa cítite slabí na zdieľanie, Váš čas ešte nenastal. Nastane, keď tí ostatní už budú unavení, alebo nastal práve teraz … stačí položiť tú správnu otázku. Ako Vám môžem pomôcť?

Jednou z možností, ktorou pomôžete nám, je aj podporiť niektorú z našich výziev. Spoločne tak môžeme šíriť myšlienku a etiku permakultúry. Ďakujeme.

AUTOR: Ing. Patricia Černáková, diplomovaná permakultúrna dizajnérka

FOTO: www.tomasbencik.com a www.helenakurus.sk

Viac na www.permakultúra.sk


Permakultúra CS podporuje výzvy

Image 1

Pomôžte nám zorganizovať permakultúrny festival

Permakultúra SK je organizácia prepájajúca ľudí, ktorí sa profesionálne alebo len tak ľudsky každodenne zaujímajú o permakultúru a jej uplatnenie v živote a rôznych jeho oblastiach (záhradníctvo, poľnohospodárstvo, architektúra, lesníctvo, managment vody, odpadov, krajiny, ekonomika, sociálne otázky).

Podporiť výzvu

Image 2

Podpor permakultúru na Slovensku

Pomôž vzájomne prepájať ľudí a organizácie, šíriť myšlienky permakultúry smerom k verejnosti, vymieňať si skúsenosti, rady a nové inšpirácie...

Podporiť výzvu

Image 14

Vrúcna prosba k dobrým ľuďom

Vrúcne prosíme dobrých ľudí o finančnú pomoc pre päť člennu rodinu.Verime že stále dobrý ľudia s veľkým srdcom existujú. Veríme že našu výzvu podporíte s každým eurom....

Podporiť výzvu

Image 1

Bezpečnejšia alternatíva

Mať na výber je dôležité rovnako ako akceptovať a rešpektovať ľudí a ich rozhodnutia. My to vieme. Preto ponúkame našim klientom bezpečie a možnosti ku skvalitneniu svojho života bez prekážok,...

Podporiť výzvu

Image 20

Pomoc pre Tomáška a jeho rodinu

Pomôžte nám prosím, aby sme zvládli náročnú situáciu pri Tomáškovom zdravotnom stave....

Podporiť výzvu