Večer venovaný všetkým podporovateľom a podporovateľkám projektu STOP EXTRÉMIZMU!

bdnr_logo_nove

Srdečne pozývame každého darcu a každú darkyňu, ktorý/á prispel/a na projekt Bábkového divadla na Rázcestí STOP EXTRÉMIZMU! do našich priestorov, do Banskej Bystrice. Na 20. decembra sme pripravili výnimočný večer s predstavením Nostalgia (inscenácia o strate a nachádzaní domova a domovskej krajiny), ktoré je organizované špeciálne pre pozvaných hostí a hostky. Po predstavení sa spoločne stretneme pri predvianočnej kapustnici.

Vstup na podujatie je pre každého darcu a každú darkyňu voľný, na základe e-malového potvrdenia účasti: bdnr@bdnr.sk

Prosím, nahláste nám vašu účasť najneskôr do 17. decembra.

Celý kolektív BDNR sa už veľmi teší na spoločné stretnutie v kruhu priateľov a priateliek!


Bábkové divadlo na Rázcestí podporuje výzvy

Image 37

VÝZVA NA PODPORU PROJEKTU STOP EXTRÉMIZMU!

Bábkové divadlo na Rázcestí chce prostredníctvom projektu STOP EXTRÉMIZMU! priniesť divadelné predstavenie List čiernemu synovi a diskusiu so zástupcom/kyňou z mimovládnej organizácie Amnesty International o otázkach rasizmu a xenofóbie v spoločnosti pre študentov/tky stredných škôl na Slovensku a to za symbolickú cenu vstupného.

Podporiť výzvu

Image 20

Pomoc pre Tomáška a jeho rodinu

Pomôžte nám prosím, aby sme zvládli náročnú situáciu pri Tomáškovom zdravotnom stave....

Podporiť výzvu

Image 14

Vrúcna prosba k dobrým ľuďom

Vrúcne prosíme dobrých ľudí o finančnú pomoc pre päť člennu rodinu.Verime že stále dobrý ľudia s veľkým srdcom existujú. Veríme že našu výzvu podporíte s každým eurom....

Podporiť výzvu

Image 28

Damiánkov sen

Damiánko sa narodil so vzácnou diagnózou downov syndróm.......

Podporiť výzvu