VEĽKÉ SKUTKY MALÝCH HRDINOV – Ocenenia Detský čin roka 2018

sdr

18. ročník projektu sa koná pod záštitou prezidenta Slovenskej republiky pána Andreja Kisku a pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Projekt Detský čin roka je ľudskou výzvou svetu. Reálne príbehy detí, ktoré sú schopné nezištne pomôcť ľuďom i prírode, obstáť v náročných životných situáciach a citlivo vnímať ľudí i prostredie okolo seba prispievajú k zlepšeniu života okolo nás. Skutočné príbehy o detských skutkoch sú svedectvom ľudskej prináležitosti, výzva k napodobeniu a podnet k zamysleniu o poslaní človeka. V týchto dňoch v našej spoločnosti mimoriadne rezonuje práve nezištnosť detí, ktoré pomáhajú a konajú dobro nie pre materiálnu odmenu, ale z prirodzenej radosti rozširovať okolo seba atmosféru spolupatričnosti a spolupráce.       

„Dieťa a dospelý, tvárou v tvár obrátení k sebe, pripomínajúci potrebu vzájomného rešpektu. Správanie tých malých nás nabáda,aby sme si ich vážili a rovnako nástojčivo vyzýva správať sa tak, aby si aj oni mohli vážiť nás, dospelých. V humanite nemusí byť dieťa vždy slabším partnerom.“
Profesor Ivan Štúr, dlhoročný predseda výberovej komisie Detský čin roka, 2003, Archív OZ Detsky čin roka.

sdr

Priebeh projektu Detský čin roka 2018

V prvej etape projektu občianske združenie Detský čin roka motivovalo deti k robeniu dobrých skutkov a vyzvalo deti i verejnosť k zaslaniu príbehov o dobrých skutkoch detí. Písali deti, učitelia, rodičia i neznámi ľudia, ktorým deti pomohli. Dobré skutky urobili deti z 90 slovenských škôl.

35 nominovaných príbehov

Počas leta výberová komisia vybrala 35 nominovaných skutkov v nasledovných siedmych kategóriách: Záchrana života, Pomoc v rodine, Pomoc rovesníkom, Pomoc iným ľuďom, Pomoc prírode, Dobrý nápad a Cena Sašky Fischerovej – Malý Veľký čin.

Detská porota – Čítanie príbehov na školách

V druhej etape projektu učitelia s deťmi čítajú príbehy na hodinách etickej výchovy, slovenského jazyka, náboženskej výchovy či v školskom klube. Spoločne sa rozprávajú s deťmi o príbehoch a hodnotách, ktoré detské skutky prinášajú.

Každé dieťa má právo vybrať a oceniť jeden z príbehov v každej kategórii, čo je podľa pedagógov mimoriadne zaujímavá skúsenosť pre deti. Uvedomujú si rozdiely vo výbere príbehov, učia sa chápať rozdielnosť vo vnímaní, navzájom o príbehoch hovoria. Právo individuálneho hlasu dáva každému dieťaťu možnosť si uvedomiť vlastnú hodnotu a akceptáciu zo strany ako kolektívu, tak i celej spoločnosti.

40 477 detí zo 673 slovenských škôl rozhodlo, ktoré skutky získali ocenenie v jednotlivých kategóriách.

sdr

 Online Anketa pre verejnosť v spolupráci s darcovským   portálom ĽudiaĽuďom.sk

Anketa pre verejnosť je pripravená predovšetkým pre dospelých,   ktorí touto formou podporiť dobro a hlavne sa inšpirovať   dobrými  skutkami detí. Je to tiež cesta ako scitlivieť verejnosť k   témam, ktoré projekt prináša a zároveň je to prejavenie rešpektu   a akceptácie detí zo strany verejnosti . V roku 2018 detské skutky   získali spolu 70381 hlasov a 12197 zdieľaní na Facebooku.

Výberová komisia

 • PaedDr. Mária Tekelová, zástupca Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR
 • Prof. PhDr. Erich Mistrík, CSc., Ústav humanitných štúdií
 • Mgr. Halka Marčeková, dramaturg programov pre deti
 • Patrícia Jariabková, moderátorka
 • Ľubica Zelizňáková, psychológ – LVS Bratislava
 • Arnold Kiss, konzultant v Maxman Consultants a ambasádor Teach for Slovakia
 • Saša Broadhurst-Petrovická, koordinátorka projektu

Partneri projektu Detský čin roka 2018

Generálny partner:  Nadácia ORANGE

Mediálny partner: Rádio Expres

Partneri:

 • Alejtech
 • Dixit
 • DNES 24 Spravodajský portál
 • Liga za duševné zdravie
 • ĽudiaĽuďom.sk
 • Národné osvetové centrum
 • NAY Elektrodom
 • Slovenská pošta

Viac informácií o projekte nájdete na našej stránke www.detskycin.sk


Detský čin roka podporuje výzvy

Image 1

Občianske združenie Detský čin roka

Cielom združenia je iniciovať, obhajovať a motivovať spoločnosť a hlavne deti ku konaniu dobra, k pochopeniu, prijatiu a vedomému šíreniu pozitívnych a humánnych hodnôt, ako je ochrana ľudského života, rešpekt k ľuďom, pomoc v núdzi, integrácia zdravých a postihnutých, spolupatričnosť, ochrana prírody a podobne.

Podporiť výzvu

Image 20

Pomoc pre Tomáška a jeho rodinu

Pomôžte nám prosím, aby sme zvládli náročnú situáciu pri Tomáškovom zdravotnom stave....

Podporiť výzvu

Image 1

Bezpečnejšia alternatíva

Mať na výber je dôležité rovnako ako akceptovať a rešpektovať ľudí a ich rozhodnutia. My to vieme. Preto ponúkame našim klientom bezpečie a možnosti ku skvalitneniu svojho života bez prekážok,...

Podporiť výzvu

Image 51

Terapie pre Filipka

Detský autizmus nám kompletne zmenil život. Ten Filipkov sa však vďaka terapiám začína meniť k lepšiemu....

Podporiť výzvu