Vianoce, Vianoce prichádzajú…

2

Presne tak priatelia. Vianoce v lete. Pre niekoho možno zvláštne, nepochopiteľné… no pre ľudí pracujúcich v neziskových organizáciách príležitosť prezentovať svoju činnosť, plány a aj vízie. Aj preto tam budem s Prístavákmi. Ľuďmi, ktorí so mnou zdieľajú, že ľudia so zdravotným postihnutím sú takí istí ľudia ako všetci ostatní. Len s jediným rozdielom. Obmedzením. Zdravotným.

Všetko, čo robia, robia s láskou. Do všetkého vkladajú celých samých seba. Svedomito. Zodpovedne. S nadšením. Lebo inak by to, čo robíme, nevyšlo.

Skoro tak, ako moja osobná prítomnosť na podujatí.

Lebo život prináša mnohé situácie. Veď vy viete…

Lebo Vianoce sú skvelou príležitosťou na stretnutie s priateľmi. S tými, ktorí od začiatku stoja pri vašich smelých plánoch. No i s tými, s ktorými sa poznáte zatiaľ len virtuálne.

Za ten rok, čo prešiel od minulých Vianoc, sa neskutočne veľa zmenilo. Prístav má za sebou realizáciu viac ako 30-tich projektov, ktoré by bez Vašej podpory zrealizované pravdepodobne neboli. Lebo len ľudia vedia oceniť to, čo pre nich robia druhí ľudia. Tak to proste chodí. Tak to je.

Preto som rada, že najkrajšie sviatky roka – Vianoce – nás dokážu robiť lepšími. Tak prečo čakať až na tie skutočne vianočné?

Teším sa na Vás na Námestí SNP v Bratislave pred Starou tržnicou už v sobotu 22. júna a verím, že spolu prežijeme krásny deň.

…plný prekvapení.

Lebo aj o tom sú Vianoce, ktoré práve prichádzajú.

 


Marci V.K. podporuje výzvy

Image 100

Dovybudovanie Tréningového centra pre hendikepovaných

Občianske združenie Prístav nádeje so sídlom vo Zvolene od 1.10.2012 prevádzkuje Tréningové centrum pre hendikepovaných v podobe Chránenej kaviarne s knižnicou Prístav v Banskej Bystrici. A aj napriek tomu, že mnohé prekážky sme už zdolali, Centrum potrebujeme ešte dovybudovať. Chýbajú nám skrine, poličky, riad, čistiace prostriedky na udržiavanie hygieny Centra, ale i kancelárska stolička, lebo tú súčasnú sa zamestnancom a dobrovoľníkom "podarilo" zlomiť. Potrebujeme aj materiál na tvorivé dielne (látky, krabičky, stuhy, farby...), ale i suroviny na prípravu koláčov (múka, olej...), ktoré štandarne nepredávame, ale rozdávame vrámci verejných uchutnávok alebo verejných prezentácií/akcii.

Podporiť výzvu

Image 22

Darujme zdravie formou liečebno-rehabilitačného pobytu

Hendikep. Postihnutie. Choroba. Dlhodobá. Chronická. A niekedy poúrazová. Mali by sme urobiť všetko pre obnovu, alebo náhradu porušenej funkcie, ktorá v rámci procesu rehabilitácie osoby so zdravotným postihnutím vytvorí základné predpoklady pre jej integráciu. Pre nás – ľudí so zdravotným postihnutím – je rehabilitácia najdôležitejšia. Je to šanca, nádej, ale i tvrdá drina. Posun vpred.

Podporiť výzvu

Image 1

Prístav nádeje - TRÉNINGOVÉ CENTRUM PRE HENDIKEPOVANÝCH

Tréningové centrum pre handicapovaných ako jediné v Banskobystrickom kraji (resp. v tomto spojení jediné na území SR) vytvára pracovné a zácvikové príležitosti pre ľudí s telesným a zmyslovým hendikepom. „Mäkkosťou“ svojho pracovného prostredia ponúka podmienky pre pracovné uplatnenie sa aj napriek obmedzeniam, ktoré telesné a zmyslové postihnutie so sebou prináša čím zvyšuje kvalitu života hendikepovaných.

Podporiť výzvu

Image 0

Meetpoint Šaľa o.z.

Poslaním Meetpoint Šaľa o.z. je rozvíjanie aktivít na miestnej a regionálnej úrovni v oblasti podpory podnikania, vzdelávania, lokal-aktivizmu, komunitného a kultúrneho života....

Podporiť výzvu

Image 1

TOP prevencia závislosti na školách

Šírime skutočné informácie o tom aké je to, byť závislým, o tom čo závislosť je, ako ľahko jej možno prepadnúť a o dôsledkoch závislosti na samotného závislého, ale aj jeho...

Podporiť výzvu

Image 39

Rehabilitácia v Adeli pre Kristiánka

Rehabilitácia v Adeli pre Kristiánka...

Podporiť výzvu