Zbierka benefičného koncertu „Spev pre Afriku“ dosiahla 6 687 EUR

Bratislava 4. februára 2014. – Koncom novembra minulého roka sa už siedmy krát uskutočnil benefičný koncert „Spev pre Afriku“ na podporu jezuitských misijných diel v Afrike. Na koncerte vystúpili spevácke zbory Magis, Chorus Salvatoris a Chorus Augustini, ako aj komorný súbor Collegium Musicum Salvatoris a odvysielalo ho v priamom prenose rádio Lumen.

Priamo počas koncertu sa vyzbieralo 1371 EUR na podporu jezuitských misií v Južnom Sudáne. Zbierka pokračovala aj po koncerte priamym zasielaním prostriedkov na bankový účet ako aj prostredníctvom výzvy na darcovskom portáli ĽudiaĽuďom.sk. Ku koncu januára 2014, kedy bola ukončená, dosiahla celkovú sumu 6 687 EUR. Tieto peniaze budú určené konkrétne na  vzdelávanie miestnych obyvateľov, na ktoré nemajú financie. Vzdelanie je totiž pre nich bránou k lepšiemu, kvalitnejšiemu životu a zároveň základným kameňom trvalého rozvoja regiónu.

Zapojenie slovenskej rehole Spoločnosti Ježišovej (jezuitov) je zárukou, že všetky peniaze určené na pomoc skutočne nájdu svojho adresáta. Všetkým štedrým darcom srdečná vďaka.


Zuzana Smekalova podporuje výzvy

Image 1

Spev pre Afriku 2013

Koncom novembra sa už siedmy krát uskutoční benefičný koncert na podporu jezuitských diel v Afrike, tento rok bude podpora smerovať do Južného Sudánu. Benefičný koncert „Spev pre Afriku“ sa uskutoční v nedeľu 24. novembra 2013 o 19:30 v Kostole Najsvätejšieho Spasiteľa v Bratislave. Na koncerte vystúpia spevácke zbory Magis, Chorus Salvatoris a Chorus Augustini, ako aj komorný súbor Collegium Musicum Salvatoris. Koncert bude vysielať aj rádio Lumen.

Podporiť výzvu

Image 51

Terapie pre Filipka

Detský autizmus nám kompletne zmenil život. Ten Filipkov sa však vďaka terapiám začína meniť k lepšiemu....

Podporiť výzvu

Image 14

Vrúcna prosba k dobrým ľuďom

Vrúcne prosíme dobrých ľudí o finančnú pomoc pre päť člennu rodinu.Verime že stále dobrý ľudia s veľkým srdcom existujú. Veríme že našu výzvu podporíte s každým eurom....

Podporiť výzvu

Image 28

Damiánkov sen

Damiánko sa narodil so vzácnou diagnózou downov syndróm.......

Podporiť výzvu