Predstavujeme Vám účastníkov Vianoc v lete

Vianoce v lete sa nám blížia míľovými krokmi, preto sme sa rozhodli predstaviť Vám organizácie, ktoré sa na podujatí zúčastnia. Okrem krátkeho popisu zistíte aj to, na čo sa môžete v ich stánku tešiť. Príďte, nebudete ľutovať!

V každom blogu predstavíme päť organizácií. Začíname podľa abecedy organizáciou Alzheimer Slovakia. Alzheimer Slovakia je asociácia poskytovateľov starostlivosti postihnutým alzheimerovou chorobou a inými formami demencie spája všetkých, ktorí sa starajú o postihnutých či už profesionálne alebo laicky. Je platformou pre dobrovoľníkov v oblasti starostlivosti o postihnutých. Informuje, vzdeláva a pomáha v danej oblasti.

Na podujatí Vianoce v lete budú zástupcovia tejto organizácie poskytovať poradenstvo o alzheimerovej chorobe a iných formách demencie, budete sa môcť otestovať pamäťovými testami a v susednom Poľskom inštitúte, kde budú celý deň prebiehať diskusie na rôzne témy, bude pre návštevníkov k dispozícii aj psychiater, s ktorým budú môcť viesť konzultácie a poradiť sa.

 

Centrum pre filantropiu je jedným z iniciátorov vzniku darcovského portálu ĽudiaĽuďom.sk. Snahou CpF je posilňovať rozvoj individuálneho darcovstva, ktoré považuje za kľúčové pre zdravý rast občianskej spoločnosti. Ich stratégiou je rozvíjať nástroje uľahčujúce individuálne darcovstvo. Na Vianociach v lete pre vás pripravujú Diskusie nielen o štedrosti.

 

 

 

DETSKÝ ČIN ROKA – Projekt detský čin roka už 12 rokov motivuje deti, aby robili dobré skutky. Počas jeho existencie sa do projektu zapojilo 1 078 382 detí, ktoré konali a podporili dobro. Každý rok to znamenalo 5000 – 8000 listov, v ktorých deti podávajú správu o svojom dobrom skutku alebo o pozoruhodnom čine iného dieťaťa. Tridsať nominovaných príbehov v 6 kategóriách: záchrana života, pomoc v rodine, pomoc rovesníkom, pomoc ľuďom, pomoc prírode a dobrý nápad je následne publikovaných v pedagogickom materiáli, ktorý využíva viac ako 100 000 detí a pedagógov na vybraných vyučovacích hodinách a v školskom klube. Deti sa tak stávajú skutočnými pozitívnymi vzormi pre iné deti a dospelých a robia tak svoje okolie a tým celú našu krajinu lepšou a krajšou.

Liga za duševné zdravie SR (ďalej „LDZ“) je celonárodnou platformou, ktorá si kladie za cieľ znížiť stigmu duševných porúch v spoločnosti a prispieť k odstráneniu diskriminácie duševne chorých. Svoje ciele realizuje v spolupráci so sieťou svojich členských organizácií, s odborníkmi, ako aj so školami a dobrovoľníkmi.

Za účelom napĺňania svojho poslania LDZ organizuje rôzne workshopy, mediálne kampane a celoslovenskú zbierku, má zriadenú Galériu Nezábudka, internetovú Poradňu Nezábudka, vydáva informačné letáky o rôznych duševných ochoreniach a participuje na mnohých ďalších podujatiach formou besied a diskusií. Okrem toho sa aktívne podieľa na realizácii prevencie a to predovšetkým u stredoškolskej mládeže. V súlade so svojimi cieľmi realizuje edukačné programy zamerané na odbornú verejnosť a programy, ktoré prispievajú k zefektívneniu práce svojej členskej základne, ktorú tvoria predovšetkým regionálne organizácie pacientov a príbuzných.

LDZ si zakladá na niekoľkých stabilných strategických projektoch, ktoré dlhodobo buduje a zdokonaľuje. K takýmto projektom patrí tzv. „Motivačné centrum“ úzko späté s Galériou Nezábudka, preventívne projekty „Duševné zdravie na stredných školách“.

Na podujatí sa bude Liga za duševné zdravie prezentovať týmito výrobkami a meteriálmi:

Liga za duševné zdravie SR, o.z. – edukačné materiály o duševných poruchách, mini výstavou obrazov z depozitu galérie Nezábudka ( diela sú zhotovené ľuďmi so skúsenosťou s duševnou poruchou  v rámci arteterapeutických workshopov ).

OZ Multikultúra v nás – v rámci svojich aktivít sa budú prezentovať rôznymi knižnými titulmi  členov  združenia. Odohrajú divadelné predstavenie ( časť ) Mačka v skrýši tíši myši a prednesú niekoľko básní z vlastnej tvorby.

OZ Živa – novozriadená chránená dieľňa ZRNKO bude prezentovať svoje výrobky, rôzne slané a sladké koláčiky.

Greenpeace je organizácia ochrancov životného prostredia, ktorá odhaľuje ekologické problémy, pomenúva zodpovedných a presadzuje zmeny smerujúce k trvalo udržateľnému životu. Už 20 rokov chráni životné prostredie na Slovensku. Už 20 rokov prináša svedectvá o ekologických problémoch, konfrontuje znečisťovateľov a presadzuje systémové zmeny.

Návštevníci Greenpeace stánku si budú môcť spolu s ľadovým medveďom zahrať rôzne spoločenské hry, vyrobiť veternú turbínku či vločku z papiera, vymaľovať obrázky či nechať si nakresliť medvedíka priamo na tvár. Popritom sa dozvedia viac o domove ľadového medveďa – jedinečnej Arktíde, jej vplyve na klímu a počasie na našej planéte a potrebe Arktídu chrániť. Občerstviť sa budú môcť sladkými medvedíkovými koláčmi, či odniesť si domov odznačiky, náhrdelníky alebo prívesky.

O ďalších organizáciách, ktoré nájdete na podujatí Vianoce v lete 2013, si môžete prečítať pár slov v nasledovných blogoch Účastníci Vianoc v lete II, Účastníci Vianoc v lete III a Účastníci Vianoc v lete IV.

 


Vianoce v lete podporuje výzvy

Image 2

ALZHEIMERICI potrebujú Vaše 2% !!!

Pre zlepšenie kvality života a starostlivosti o našich klientov je potrebný výťah. Je potrebný pri presune klientov na iné poschodia, von do záhrady, na prechádzku, k lekárovi, ... Momentálne to riešime schodolezmi, je to vynikajúca pomôcka, ale je to len dočasné riešenie. Presun 1 klienta na poschodie trvá 5-10 minút, čo je predovšetkým časovo náročné.

Podporiť výzvu

Image 1

Nadácia Centra pre filantropiu

Nadácia Centra pre filantropiu bola založená aby pomáhala rozvoju občianskeho aktivizmu, ochrane a tvorbe životného prostredia, ochrane a podpore zdravia a vzdelávania, rozvoju a podpore vedy či pomoci pri živelných pohromách.

Podporiť výzvu

Image 26

UROBTE AJ VY DOBRÝ SKUTOK-PODPORTE DETSKÝ ČIN ROKA 2013

POMÔŽTE NÁM DOKONČIŤ PROJEKT! UŽ SME TAKMER VO FINÁLE! DETI SI PRÁVE TERAZ V ŠKOLÁCH ČÍTAJÚ PRÍBEHY A UČIA SA POCHOPIŤ, ČO JE DOBRÉ, AKO POMÔCŤ , AKO PODPORIŤ INÝCH, AKO OCHRÁNIŤ LUDÍ I PRÍRODU!

Podporiť výzvu

Image 12

POMÔŽTE NÁM POMÁHAŤ! MODERNIZÁCIA WEBOVEJ STRÁNKY www.dusevnezdravie.sk

Psychické problémy sa môžu dotýkať každého z nás. Finančná neistota, nezamestnanosť, problémy v osobnom živote a neistá budúcnosť môžu mať negatívny vplyv na naše duševné zdravie. Dajme šancu všetkým ľuďom, ktorí majú skúsenosť s duševnou poruchou a potrebujú relevantné informácie rýchlo a jednoducho, dostať sa k nim. Mnohí z nich sú na problémy sami, trápia sa doma a nevedia, či nedokážu spraviť prvý krok k riešeniu ich problémov. Často jediným komunikačným prostriedkom zostáva internet. Potrebujú nasmerovať, zorientovať sa a získať odhodlanie riešiť svoju neľahkú situáciu. Liga za duševné zdravie vznikla v roku 2001 ako nepolitické, charitatívne, humanitné, nezávislé záujmové združenie občanov a právnických osôb a jej cieľom je aktívna podpora duševného zdravia. Má celoslovenskú pôsobnosť a zastrešuje mnohé partnerské organizácie. Prosíme o finančnú pomoc pri modernizácii internetovej stránky www.dusevnezdravie.sk, ktorá bola zastaralá a neplnila dostatočne svoju informačnú úlohu. Našou snahou je sprístupniť dôležité informácie s cieleným obsahom, aby v konečnom dôsledku pomohla tým, ktorí pomoc naozaj potrebujú. Časť finančných prostriedkov sa nám podarilo získať na prvú časť prerábky ligovej webky od mestského úradu Petržalka (400 €), avšak na dokončenie je potrebné získať ešte aspoň 1.000 €. ĎAKUJEME!

Podporiť výzvu

Image 1

GREENPEACE

Staňte sa podporovateľom Greenpeace - organizácie, ktorá je nezávislá na vláde, politických stranách, korporáciách a iných hospodárskych skupinách. Našu činnosť môžeme vykonávať jedine vďaka nezištnej podpore jednotlivcov ako ste Vy.

Podporiť výzvu

Image 1

Bezpečnejšia alternatíva

Mať na výber je dôležité rovnako ako akceptovať a rešpektovať ľudí a ich rozhodnutia. My to vieme. Preto ponúkame našim klientom bezpečie a možnosti ku skvalitneniu svojho života bez prekážok,...

Podporiť výzvu

Image 14

Vrúcna prosba k dobrým ľuďom

Vrúcne prosíme dobrých ľudí o finančnú pomoc pre päť člennu rodinu.Verime že stále dobrý ľudia s veľkým srdcom existujú. Veríme že našu výzvu podporíte s každým eurom....

Podporiť výzvu

Image 28

Damiánkov sen

Damiánko sa narodil so vzácnou diagnózou downov syndróm.......

Podporiť výzvu