Účastníci Vianoc v lete II.

Pokračujeme v predstavovaní organizácií, ktoré sa zúčastnia Vianoc v lete. Prinášame informácie o Fóre donorov, Fóre života, Inštitúte pre dobre spravovanú spoločnosť, Inštitúte prijatia a Nadácii INTEGRA.

 

Fórum donorovFórum donorov už druhé desaťročie prispieva k rozvoju filantropie na Slovensku a v Európe. Ako záujmové združenie grantujúcich nadácií podporuje spoluprácu medzi donormi, prispieva k zvyšovaniu kvality a transparentnosti donorskej činnosti a k šíreniu povedomia o filantropii na Slovensku aj v zahraničí. Zastupuje záujmy inštitucionálnych donorov vo vzťahu k štátu, médiám a partnerom vo svete. Prostredníctvom mechanizmu DMS (Darcovská SMS), na ktorý ma licenciu na Slovensku podporuje Fórum donorov aj rozvoj individuálneho darcovstva. Súčasťou Fóra donorov je Klub firemných darcov, ktorý sa venuje firemnej filantropii. Medzi kľúčové témy, ktorým sa FD dnes venuje, patria možnosti  financovania tretieho sektora a občianskych aktivít v čase krízy, spoločenská zodpovednosť médií, zber dát o filantropii a posilňovanie regionálnej spolupráce na Slovensku v oblasti filantropie.

Fórum donorov sa rozhodlo na tohtoročných Vianociach v lete podporiť neziskovú organizáciu Centrum Slniečko.

 

Fórum života – Vízia Fóra života je žiť v spoločnosti, ktorá rešpektuje ľudský život od počiatku až po prirodzenú smrť a podporovať rodinu ako optimálne miesto vzniku a rozvoja ľudského života.Fórum života napĺňa svoju misiu v nasledovných oblastiach:

Advokácia – bránime tých, ktorí sa sami nedokážu brániť. Snažíme sa presadzovať legislatívu, ktorá rešpektuje ľudskú dôstojnosť každého človeka a podporovať manželstvo a rodinu ako základnú bunku spoločnosti.

Prevencia – poskytujeme informácie o dôstojnosti človeka od počatia po smrť, o prenatálnom vývine dieťaťa, o ohrozeniach ľudského života, o realite umelého potratu a o prirodzených metódach plánovaného rodičovstva.

Konkrétna pomoc – pomáhame pri riešení ťažkých životných situácií žien a ich detí, núdznych, chorých a slabých. Projekty Zachráňme životy a Alexis poradňa.

Činnosť Fóra života rozvíjame prostredníctvom pracovníkov, spolupracovníkov, dobrovoľníkov a členskej základne v regiónoch Slovenska. Organizačne činnosť FŽ zabezpečuje sekretariát spolu so svojimi oddeleniami: legislatívy, výchovy a vzdelávania, konkrétnej pomoci, PR pro-life a regionálnych centier.

Budeme propagovať projekty konkrétnej pomoci, najmä poradňu Alexis. Budeme ponúkať: knihy s príslušnou tematikou; letáky; vizitky; magnetky; tričká; výrobky od mamičiek z krízových centier, s ktorými spolupracujeme v rámci projektu Zachráňme životy.

 

Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť – Odkaz pre starostu – Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť (SGI) má dlhoročné skúsenosti s prípravou, riadením a evaluáciou projektov, a to predovšetkým v oblasti vzdelávacích politík, politík trhu práce a informačnej politiky. Dlhodobo sa venuje aj témam zverejňovania informácií, občianskej participácie, a to najmä vo vzťahu k samosprávam.  SGI zastrešuje aj dva internetové projekty Odkazprestarostu.skDemagog.sk. Odkazprestarostu.sk funguje od februára 2010 a umožňuje jednoduchšiu, adresnejšiu a otvorenejšiu komunikáciu obyvateľov a samospráv. Obyvatelia môžu cez Odkazprestarostu.sk posielať podnety, ktoré sa týkajú rôznych problémov, ktoré ich trápia v ich okolí. Tieto podnety sú následne preposielané na vyjadrenie samospráve, ktorá má ich riešenie v kompetencii. Celá komunikácia medzi obyvateľmi a samosprávou je verejne prístupná. Demagog.sk overuje pravdivosť výrokov politikov, ktoré odznejú  v televíznych diskusiách.

Návštevníci sa budú môcť oboznámiť s tým, ako funguje Odkazprestarostu.sk a Demagog.sk: Dozvedia sa, ako môžu pridávať podnety o problémoch, ktoré ich trápia v ich okolí cez Odkazprestarostu.sk a akým spôsobom sa overujú výroky politikov na Demagog.sk. Návštevníci budú môcť tipovať, či sú vybrané výroky politikov pravdivé, nepravdivé alebo zavádzajúce.

Pre návštevníkov budeme mať pripravené aj rôzne propagačné predmety – tričká, plátenné tašky, odznaky či  záložky do kníh.

Inštitút prijatia – Občianske združenie tvorí skupina mladých, ktorí sa rozhodli nebyť ľahostajní voči problémom doby. Už nám stačilo pozerať sa na to, ako sa dnešní mladí, naši rovesníci, trápia. Ich ťažkosti neraz narastajú až do takých rozmerov, že nevidia zmysel v živote, strácajú kontakt s okolím a žiaľ, často nevidia iné riešenie než všetko to ukončiť. Preto sme vytvorili priestor, kde sa môžu zdôveriť so svojimi ťažkosťami, poradiť či porozprávať s niekým, kto sa im snaží pomôcť a pochopiť. Využívame spôsob, ktorý je navyše mladým blízky, keďže moderná doba prináša moderné spôsoby komunikácie, ktorá je ľahko dostupná a rýchla.

Sme poradňa pre mladých. Sme on-line. A sme tu pre každého, kto  potrebuje.

V našom stánku plánujeme záujemcom ponúkať ľadový vianočný punč, vianočné oblátky s medom, kávu Dolce gusto, vianočné zákusky, bižutériu, pripravujeme anjelske krídla, ktoré chceme tiež predávať, letáky, promo materiály o našej online poradni www.ipcko.sk.

Nadácia INTEGRA – Malaika pomáha vytvárať budúcnosť pre opustené a znevýhodnené deti v Afrike prostredníctvom vzdelávania a starostlivosti. Spolu s Vami dávame deťom príležitosť navštevovať školu, mať bezpečný domov, zdravé jedlo, pitnú vodu a prístup k zdravotnej starostlivosti.

V stánku Nadácie INTEGRA nájdete informačné materiály, stolnú hru a výstavu fotografií.

 

O ďalších organizáciách, ktoré nájdete na podujatí Vianoce v lete 2013, si môžete prečítať pár slov v nasledovných blogoch Predstavujeme Vám účastníkov Vianoc v lete, Účastníci Vianoc v lete III a Účastníci Vianoc v lete IV.

 

 


Vianoce v lete podporuje výzvy

Image 3

Slovensko potrebuje dobrých otcov

Dobrý otec je starostlivý, láskavý, milujúci, ochraňuje vychováva, podporuje, je empatický a schopný postarať sa o svoju rodinu aj po emocionálnej stránke, nezanedbáva, netýra, neubližuje...jeho postavenie v rodine a v spoločnosti je nezastupiteľné!

Podporiť výzvu

Image 36

Alexis - poradňa (nielen) pre ženy a dievčatá

Čakáš alebo poznáš ženu, ktorá čaká nečakané dieťa? Kto Ti/jej pomôže? Keď v hlave víria otázky: * Ako to mám vysvetliť svojej rodine? * Udržím si svoje zamestnanie? * Môžem chodiť ďalej do školy? * Vychovám ďalšie dieťa? * Ako to zvládnem finančne? * Kto mi pomôže v domácnosti? * Kde budem bývať, kým sa dieťa narodí? Poznáš ženu ktorá prekonala spontánny či umelý potrat a trpí jeho následkami? Spolu sa pokúsime nájsť najlepšie riešenie. Pomoc je zdarma a v prísnej diskrétnosti.

Podporiť výzvu

Image 1

Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť

Internetový portál Odkazprestarostu.sk spustil Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť v januári 2010 z viacerých dôvodov. - aby sa samospráva viac starala o to, ako naše obce vyzerajú, - aby sa obyvatelia viac starali o to, ako naše obce vyzerajú, - a aby mali jedni aj druhí nezávislý priestor, kde o problémoch vo svojich obciach a prípadných návrhoch na zlepšenie, môžu otvorene a kultivovane komunikovať. Od začiatku svojej existencie Odkazprestarostu.sk pomohol vyriešiť už takmer 1000 problémov obyvateľov v niekoľkých slovenských samosprávach. Je tu pre vás a bez vás sa nezaobíde. Podporte Odkazprestarostu.sk. Svet za vaším oknom sa zmení k lepšiemu.

Podporiť výzvu

Image 26

ONLINE PORADŇA PRE MLADÝCH WWW.IPCKO.SK

Čas strávený na internete nemusí byť premárnený Projekt IPčko je bezpečným miestom pre všetkých tých, ktorí potrebujú pomoc Internet nám v mnohom uľahčuje život, ponúka veľa možností a skracuje vzdialenosti. Všetko je na webe. A to nie je len nejaká fráza. Je tam ozaj všetko. Aj všetky jeho nástrahy, riziká prerastajúce v závislosť či podozrivé vzťahy. A tak je tam aj IPčko – internetová poradňa, ktorá dokazuje, že internet možno využiť aj na dobré veci. Neposkytujeme rady pri poruche internetu ani nič podobné. Snažíme sa pomáhať človeku s problémami jeho duše.

Podporiť výzvu

Image 8

Adopcia afrických detí na diaľku

S vami pomáhame vytvárať budúcnosť pre opustené a znevýhodnené deti v Afrike, prostredníctvom vzdelania a starostlivosti. Spolu s Vami dávame deťom príležitosť navštevovať školu, mať bezpečný domov, zdravé jedlo, pitnú vodu a prístup k zdravotnej starostlivosti.

Podporiť výzvu

Image 20

Pomoc pre Tomáška a jeho rodinu

Pomôžte nám prosím, aby sme zvládli náročnú situáciu pri Tomáškovom zdravotnom stave....

Podporiť výzvu

Image 28

Damiánkov sen

Damiánko sa narodil so vzácnou diagnózou downov syndróm.......

Podporiť výzvu

Image 1

Bezpečnejšia alternatíva

Mať na výber je dôležité rovnako ako akceptovať a rešpektovať ľudí a ich rozhodnutia. My to vieme. Preto ponúkame našim klientom bezpečie a možnosti ku skvalitneniu svojho života bez prekážok,...

Podporiť výzvu