Milý volič, oklamali ťa!

Zdroj: FreeDigitalPhotos.net

Keby som bol konšpirátor, poviem, že šlo o dobre premyslenú stratégiu mocných, keď sme v ponovembrovej eufórii stotožnili demokraciu s voľbami. Občan je voličom, volič ale ešte nemusí byť občanom. 

Slobodné voľby, pluralita názorov, voľná súťaž politických strán a ideí je prirodzene jedným zo základných znakov demokratického zriadenia. Ale nie jediným.

Naočkovali nás ideou, že volič je pán. Volič rozhoduje svojim hlasom, ukazuje smer, objednáva si politikov. Voľby sú sviatkom demokracie, ľud pristupuje k urnám a má moc nad krajinou.

Nie, dámy a páni, v deň volieb má volič moc iba nad politikmi. To oni sa v tie dni klepú v straníckych centrálach, aby náhodou nevypadli z hry. Čo však nastáva po zatvorení volebných miestností? Voličovi ochabnú svaly a putuje do depozitu na nasledujúce štyri roky. Keby som bol konšpirátor, poviem, že táto hra vyhovuje mocným, ktorým sme odovzdali krajinu a bezmocne sme sa postavili bokom.

Vtedy, a to je najdôležitejšie, sa musíme my všetci z voličov transformovať na občanov.

Hromadnú pripomienku k novele zákona o petičnom práve podpísalo 1121 ľudí. Len niečo cez tisíc ľudí vyjadrilo svoj nesúhlas s tým, aby sa lehota na vybavenie petície predĺžila z 30 na 60 dní. Aby elektronickú petíciu stačilo signovať aj bez overenia podpisu či bez zaručeného elektronického podpisu (čo by v súčasnosti paralyzovalo tento inštitút). Aby sa o tejto novele začala odborná verejná diskusia.

Nie tak dávno námestia skandovali, že chcú viac priamej demokracie. Bez silného proobčianskeho petičného práva sa jej len ťažko dočkáme. Napriek tomu iba 1121 ľudí považovalo za potrebné odkázať politikom, že ho považujú za dôležité.

Keby som bol konšpirátor, poviem, že sa snaženie mocných podarilo. V tejto krajine má aj Rytmus skoro 400-krát viac fanúšikov ako priama demokracia.


Roland Kyška podporuje výzvy

Image 1

Dajme deťom ich prvé ihrisko

Vo Vojanoch sa nenachádza žiadne detské ihrisko pre deti predškolského veku. Materská škola má len provizórne pieskovisko a pre nedostatok financií obec už dlhodobo nedokáže zlepšit tento stav. S pomocou dotácie by sme dokázali detom postavit prvé, moderné a plnohodnotné detské ihrisko splnajúce bezpecnostné normy. Takéto detské ihrisko je nevyhnutné pre správny telesný, motorický, sociálny i duševný vývoj našich detí.

Podporiť výzvu

Image 1

Cyklokoalícia

Nasadnite spolu s nami na bicykel a podporte naše aktivity presadzujúce lepšie podmienky pre chodcov či cyklistov a kvalitnejší verejný priestor. Ďakujeme!

Podporiť výzvu

Image 11

DOMEC - BEZDOMOVECTVA KONEC!

Budovu pre DOMEC sme získali za 1 € ročne od Mesta Bratislava na nasledujúcich 10 rokov. Dom na Mýtnej ulici bol roky opustený a tak je potrebná veľká rekonštrukcia. S prácami sme už začali. Na všetkých prácach sa podieľajú aj ľudia bez domova. O to viac si budú DOMEC vážiť. S touto myšlienkou chceme pokračovať počas celej rekonštrukcie. Radi by sme DOMEC budovali aj spolu s Vami, darcami. Podľa posledných prieskumov neziskových organizácií pracujúcich s ľuďmi bez domova žije na území Bratislavy približne 4000 ľudí bez domova. Toto číslo je naozaj vysoké a systém pomoci ľuďom bez domova je absolútne nedostačujúci. V praxi to znamená, že ľudia, ktorí prišli o domov nemajú skoro žiadne možnosti ako svoju situáciu riešiť. Toto chceme zmeniť v našom DOMCI. Ľuďom bez domova dáme šancu a nielen jednu. V DOMCI nájdu možnosť stráviť svoj deň zmysluplne. DOMEC im poskytne jedlo, ktoré si sami uvaria, teplo, sprchu, lekára, čisté oblečenie a ľudský prístup našich profesionálnych sociálnych pracovníkov. Chceme, aby to neskončilo "len" tým, že ľudia bez domova budú najedení, čistí a zdravší. Našou hlavnou myšlienkou je vrátiť im zmysel a cieľ života. To sa podarí len ak začnú pracovať. Práve možnosť začať znova pracovať, nájsť si ubytovanie a oboje si udržať je cieľ DOMCA.

Podporiť výzvu

Image 14

Vrúcna prosba k dobrým ľuďom

Vrúcne prosíme dobrých ľudí o finančnú pomoc pre päť člennu rodinu.Verime že stále dobrý ľudia s veľkým srdcom existujú. Veríme že našu výzvu podporíte s každým eurom....

Podporiť výzvu

Image 1

Bezpečnejšia alternatíva

Mať na výber je dôležité rovnako ako akceptovať a rešpektovať ľudí a ich rozhodnutia. My to vieme. Preto ponúkame našim klientom bezpečie a možnosti ku skvalitneniu svojho života bez prekážok,...

Podporiť výzvu

Image 51

Terapie pre Filipka

Detský autizmus nám kompletne zmenil život. Ten Filipkov sa však vďaka terapiám začína meniť k lepšiemu....

Podporiť výzvu